Služby

Inžinierska činnosť

    Vybavenie povolení pre stavbu
  • Vybavenie územnoplánovacej informácie
  • Vybavenie územného rozhodnutia
  • Vybavenie stavebného povolenie
  • Prerokovanie projektu u dotknutých orgánov štátnej správy
  • Príprava podkladov a vybavenie kolaudačného rozhodnutia
  • Komplexné vybavenie všetkých povolení pre uskutočnenie stavby
-