Profil firmy zapísaná v obchodnom registry okresného súdu BB, oddiel SRO, vložka číslo: 22530/S

Výhody

VFirma vykonáva pre klienta podľa jeho požiadaviek kompletné projekty stavieb na kľúč a to od investičného zámeru, architektonickej štúdie, projektu pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, realizačný projekt, inžinierskej činnosti až po realizáciu diela.

Ciele

CCieľom je poskytovanie maximálnej spokojnosti klienta.
Spolupráca s firmou ATELIERLO, s.r.o., Vám ponúka zaručenú istotu, spoľahlivosť a predovšetkým vysokú kvalitu spracovaných projektov a stavieb.

Záruky

ZFirma poskytuje pre klienta optimálne riešenia, komplexné služby a vysokú kvalitu. Projekčný tým špecialistov a realizačný tým svojimi skúsenosťami ručí za vysoký štandard služieb. Sme schopný ponúknuť pre klienta variantné riešenia podľa požiadaviek a priorít.

Profil konateľa

KOBERNAUER Lukáš pôsobí na trhu viac ako 11 rokov v oblasti stavebníctva ako projektant pozemných stavieb, má skúsenosti v oblasti projektovania individuálnych ako aj komerčných stavieb. Viac ako dva roky pôsobil v developerskej firme zameranej na projekciu a výstavbu administratívnych budov, hotelov a shopping centrá.

-