Partneri projekčná a stavebná činnosť

ASF i!, s.r.o.

Ing. arch. Simona Brezovanová
Architektonické služby

AMS Design Studio, s.r.o.

Ing. Marian Sotník, Ing. arch. Martin Brida
Architektonické služby

Ing. Michal Sirota

Požiarna ochrana stavieb

SIKO kúpeľne, a.s.

Dodávateľ keramickej dlažby, obkladov, sanity ...

Barnabáš Végh - VB elektro

Dodávateľ elektroinštalácie

AABJ, s.r.o.

Ing. arch. Ladislav Bradiak, Ing. arch. Roman Jariabka
Architektonické služby

StatiPro, s.r.o.

Ing. Slavomír Šmihula
Statika stavieb

Projekt tím s.r.o.

Dopravné riešenie stavieb

ATELIERPO, s.r.o.

Dodávateľ stavebných prác

BEK Baustoffe Slovakia s.r.o.

Dodávateľ stavebného materiálu

-