prečo NIE katalógovému projektu porovnanie projektov

KATALÓGOVÝ PROJEKT

 • rovnaký rodinný dom má X ľudí na Slovensku
 • projekt neobsahuje osadenie stavby
 • projekt neobsahuje prípojky inžinierskych sietí
 • zmeny v projekte je treba zapracovať projektantom a poslať na odsúhlasenie autorovi (zmeny ako posun priečok, nové okno, zmena materiálov ...)
 • obtiažne nájdenie vyhovujúceho projektu vzhľadom na svetové strany, prístup na pozemok ...
 • cena projektu je nižšia ale v konečnom dôsledku projekt vyjde viac ako individuálny (+ osadenie stavby, prípojky inžinierskych sietí, zmeny ...)

INDIVIDUÁLNY PROJEKT ATELIERLO

 • rovnaký rodinný dom nenájdete
 • projekt obsahuje osadenie stavby
 • projekt obsahuje všetky prípojky IS vrátane studni a iné
 • zmeny alebo požiadavky sa zapracujú v návrhu stavby


 • individuálny projekt sa navrhuje podľa pozemku a svetových strán

 • cena sa nenavyšuje
-